Photographs of nature, places and objects that have caught my eye.

Φωτογραφίες απο την φύση, απο τόπους και αντικείμενα που μου χτύπησαν στο μάτι.

Sunday, April 28, 2013

A weekend in London. (XVII) The Tower Bridge. Ένα Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο.(XVII) Η γέφυρα του Πύργου.

It was built over river Thames, next to the Tower of London, between the years 1886-1894. A beautiful bridge to walk over and photograph. More about its construction and mechanics you can read here.
Μια όμορφη γέφυρα, φταγμένη πάνω στον Τάμεση, δίπλα από τον Πύργο του Λονδίνου, ανάμεσα στα χρόνια 1886 και 1894. Περισσότερα για την γέφυρα και τους μηχανισμούς της, μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Saturday, April 27, 2013

A weekend in London. (XVI) The Tower of London. Ένα Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο.(XVI) Ο Πύργος του Λονδίνου.

One of the most famous landmarks of London, and a place full of history is the Tower of London. It is a castle next to river Thames, the first structures of which were initially built by the Normans after their occupation of London in the 11th century. William the Conqueror built initially the "White Tower" in 1078. During the following centuries fortifications and other outbuilding were built, and the place was either used as Royal residence, barracks or prison for important prisoners or, place of torture and execution. Whoever had control of the tower, had control of the city  and control over it changed hands many times. In our days it is one of the main tourist attractions of the city and the place to display the famous "Crown Jewels".
It is worth learning more about the place and its history clicking on the above link.
Ένα από τα πιο αναγνωρίσημα σημεία ενδιαφέροντος του Λονδίνου, ένα μέρος γεμάτο ιστορία, είναι ο Πύργος του Λονδίνου. Είναι ένα κάστρο χτισμένο δίπλα στον ποταμό Τάμεση, τα πρώτα κτίσματα του οποίου άρχισαν να χτιζονται από τους Νορμανδούς όταν κατάλαβαν την πόλη τον 11ο αιώνα. Ο Γουλιέλμος ο κατακτητής, ήθελε να οχυρώσει την πόλη και εχτισε αρχικά αυτό που σήμερα ονομάζεται Λευκίς Πύργος το 1078 μΧ. Στους αιώνες που ακολούθησαν προσετέθηκαν και άλλα κτίσματα και οχυρώσεις μέχρι να φτάσει στην σημερινή του μορφή. Η χρήση τους στους αιώνες που ακολούθησαν ποικίλει. Κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκε για βασιλική κατοικία, για στρατώνες, για φυλακές σημαντικών κρατουμένων, σαν τόπος βασανιστηρίων και εκτελέσεων. Όποις είχε τον έλεγχο του Πύργου, είχε και τον έλεγχο της πόλης του Λονδίνου και της επικράτειας κατ επέκταση. Και ό έλεγχος συνέχεια πέρναγε από αντίπαλο σε αντίπαλο. Στις μέρες μας χρησιμοποιείται μόνο σαν πόλος έλξης των τουριστών και το μέρος που φυλάσσονται και εκτίθενται τα περίφημα 'Κοσμήματα του Στέμματος'.
Αξίζει να διαβάσει κανείς περισσότερα για τον Πύργο και την ιστορία του χρησιμοποιώντας τον παραπάνω σύνδεσμο.

Thursday, April 25, 2013

Tonight's full moon and moon eclipse, Η αποψινή πανσέληνος και εκλειψη της σελήνης.

A full moon tonight with a partial moon eclipse. At this time  the moon disk starts to enter earths shadow but only a small section (1.5%) of the disk will disappear at its maximum and will only last for 27 minutes. Now the moon is already inside the outer shadow of the earth and it is shown under a pale reddish color. These photographs I took only a few minutes ago.
Πανσέληνος απόψε με μετική έκλειψη της σελήνης. Ήδη η σελήνη μπαίνει στην σκιά της γής αλλά μόνο ένα μικρό μερος (1.5%) του σεληνιακου δίσκου θα εξαφανιστεί για 27 μόνο λεπτά. Επειδή το φεγγάρι βρίσκεται ήδη στην παρασκιά της γης, έχει ένα χλωμό κοκκινωπό χρώμα όπως φαίνεται στις φωτογραφίες πυ τράβηξα πριν λίγα λεπτά.

A weekend in London. (XV) History Lessons. Ένα Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο.(XV) Μαθήματα Ιστορίας

Boadicea or Budicca. A Mythical queen of the British Iceni tribe, wife of the king Prasutagus. At around AD 60, the Britons under her inspired leadership and guidance, managed to defeat the roman legions occupying Britain and free the islands. Her statue by Thomas Thornycroft is standing next the Westminster Pier. You can read more of her story in Wikipedia, here.
Η Βοαδισία ή Μπουντίκα. Μυθική βασίλισσα της Βρετανικής φυλής των Ιτσένι, σύζυγος του βασιλιά Πρασουτάγου. Υπό την εμπνευσμένη αρχηγία και καθοδήγηση, οι ενωμένες βρετανικές φυλές κατάφεραν γύρω στο 60 μΧ να νικήσουν τις Γερμανικές λεγεώνες και να ελευθερώσουν τα βρετανικά νησιά. Το αγαλμά της που φιλοτέχνησε ο Τόμας Θόρνυκροφτ βρίσκεται δίπλα στην γέφυρα του Ουστμίνστερ. Περισσότερα για την βασίλισσα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
Another almost mythical figure of the British history is King Richard I(8 September 1157 – 6 April 1199). The Lionheart. There is not much he did not do and achieve. Wars, adventures, battles, wins, losses, expeditions, defeats, crusades, intrigues, conspiracies etc. His statue by Carlo Marochetti is sitting next to the Parliament. More on Lionheart you can read here.
Μια άλλη σχεδόν μυθική φυσιογνωμία της ιστοριας της Βρεταννίας είναι ο βασιλιάς Ριχάρδος ο Ι (8 Σεπτεμβρίου 1157-6Απριλίου 1199). Ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος όπως είναι περισσότερο γνωστός.
Δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα που να μην έχει κάνει.Περιπέτειες, πόλεμοι, μάχες, νίκες ήττες, αποστολές, σταυροφορίες, συνομωσίες, ίντριγκες κλπ. Το άγαλμά του που έφτιαξε ο Κάρλο Μαροτσέτι βρίσκεται δίπλα στο Αγγλικό Κοινοβούλιο. Περισσότερα για τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
Oliver Cromwell (1599-1658) is another great military and political figure of the British history. One of the leading legends of his time. His statue by Hamo Thornycroft is outside the parliament. More on Cromwell and his achievements you can read here.
Ο Όλιβερ Κρόμβελ είναι μια ακόμη εξέχουσα στρατιωτική και πολιτική φυσιογνωμία της Βρετανικής ιστορίας. Εξέχουσα φυσιοφνωμία της εποχής του. Το άγαλμά του που φιλοτέχνησε ο Χάμο Θόρνυκροφτ βρίσκεται έξω από το κοινοβούλιο. Περισσότερα για τον Κρόμβελ μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
Personalities like them, with their actions and achievements influenced and formed the history of the British Isles and the world in general. The world, as we know it today, would not be the same without them. It is worth to remember them all.
Προσωπικότητες σαν τις παραπάνω, με τις πράξεις και τα κατορθώματά τους επιρέασαν και διαμόρφωσαν την ιστορία όχι μόνο της Βρετανίας αλλά του κόσμου ολόκληρου. Ο κόσμος. όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, θα ήταν διαφορετικός χωρίς αυτούς. Αξίζει να τους θυμόμαστε.